Información del Proyecto

Registro

Denominación / Denominació
Retrat del rei Ferran VI
Ciudad / Ciutat
València
Provincia / Província
València
MunicipioMunicipi
València
LugarLloc
Museu de Belles Arts de València
EscuelaEscola
Valenciana
IconografíaIconografia

Ferran VI, fill de Felip V, que va morir el dia 9 de juliol de 1746, va ser proclamat rei a València el dia 20 d’agost. En aquest retrat veiem el monarca quasi de front amb aparença molt jove, vestit amb casaca de vellut granat amb cordadura daurada i pells en la mànega, faixí de capità general i sobre el pit la banda i venera de l’Orde del Toisó d’Or.

El rostre juvenil del monarca apunta al fet que ha de ser aproximadament l’any 1746, any en què accedeix al tron amb 34 anys, i pot ser considerada una de les primeres obres de Josep Vergara.(1)

 • GIMILIO SANZ, David. José Vergara, 1726-1799. Del tardobarroco al clasicismo dieciochesco, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, València, 2005, pàg. 174.
Foto 1
Pie foto 1Peu foto 1
Retrat del rei Ferran VI, Josep Vergara Ximeno. Museu de Belles Arts de València. Imatge general abans del procés de neteja.
Foto 2
Pie foto 2Peu foto 2
Retrat del rei Ferran VI, Josep Vergara Ximeno. Museu de Belles Arts de València. Imatge general abans de la restauració amb llum ultraviolada.
Foto 3
Pie Foto 3
Retrat del rei Ferran VI, Josep Vergara Ximeno. Museu de Belles Arts de València. Imatge general de l’estucat.
Foto 4
Pie Foto 4
Retrat del rei Ferran VI, Josep Vergara Ximeno. Museu de Belles Arts de València. Imatge general una vegada finalitzada la restauració.
Foto 5
Pie Foto 5
Retrat del rei Ferran VI, Josep Vergara Ximeno. Museu de Belles Arts de València. Imatge de detall del rostre durant el procés de neteja.
Foto 6
Pie Foto 6
Retrat del rei Ferran VI, Josep Vergara Ximeno. Museu de Belles Arts de València. Imatge general una vegada finalitzada la restauració.
Foto 7
Pie foto 7
Foto 8
Pie foto 8
Foto 9
Pie foto 9
Foto 10
Pie foto 10
Foto 11
Pie foto 11
Foto 12
Pie foto 12
ÉpocaÈpoca
Segle XVIII (1746 aprox.)
Autor
Josep Vergara Ximeno (1726-1799).
Documentación utilizadaDocumentació utilitzada

Segons la fitxa d’inventari realitzada per l’historiador David Gimilio, aquest retrat va pertànyer a la col·lecció familiar de l’artista, fins que el seu fill, el Sr. Vicente M. de Vergara, el va donar a l’Acadèmia de Sant Carles de València, tal com recull l’inventari de l’Acadèmia, d’entre els anys 1797-1831 i amb el núm. 198J1.(2)

(2) GIMILIO SANZ, David. Op. cit., pàg. 174.

AtribuciónAtribució
TécnicaTècnica

Oli sobre tela.

DimensionesDimensions
102,5 × 83 cm.
FirmaSignatura
No està signat.
InscripcionesInscripcions
Cap.
ExposicionesExposicions
Estado de ConservaciónEstat de conservació

L’obra presentava una protecció amb tissú anglés i cola animal. S’apreciaven despreniments de la pel·lícula pictòrica en forma de cassoletes i pèrdues puntuals tant de la capa pictòrica com de l’estrat de preparació. Es detectaven repintades per tota la superfície, vernissos rovellats i brutícia ambiental acumulada que interferien en la visió cromàtica de l’obra.
En el revers es localitzava un pegat aplicat en una antiga intervenció, acumulació de pols i fang adherit sobretot en la part inferior.
El suport està format per tela de fibra d’origen natural vegetal, concretament lli. Les vores del teixit estaven deteriorades, faltaven parts i hi havia forats provocats pels claus de subjecció de la tela al bastidor. Altres perforacions del tèxtil eren a causa de l’atac biològic provocat per insectes xilòfags, el focus dels quals s’evidenciava en el bastidor. Aquest era fix, sense falques. Es trobava en mal estat, molt debilitat a causa d’aquest atac i pel trencament del sistema d’acoblament en el travesser central.

IntervenciónIntervenció

En primer lloc es van executar els estudis científics com a suport als processos de restauració.
En el revers de l’obra es va dur a terme una neteja mecànica per a l’eliminació de pols, brutícia ambiental i fang adherit. Una vegada net el suport, es va procedir a l’eliminació del pegat i les deformacions mitjançant humitat i pes controlat.
Finalitzats els primers tractaments del revers, vam procedir amb la consolidació de la pel·lícula pictòrica, activant la cola utilitzada en la protecció mitjançant humitat i calor.
Mitjançant l’estudi realitzat amb llum ultraviolada, vam poder observar la multitud de repintades que es localitzaven per tota la superfície pictòrica de l’obra. Arribats a aquest punt, es va procedir a la remoció de les policromies afegides esmentades i dels vernissos rovellats.
Continuem abordant els tractaments del suport que quedaven pendents. Es van dur a terme sutures en les ruptures del suport, les quals van ser reforçades mitjançant l’adhesió de pegats de lli. En aquelles zones en què faltava suport es van dur a terme diversos empelts. Per al tibament de l’obra en el seu nou bastidor, s’hi van aplicar bandes perimetrals.
Es van reconstruir les llacunes de la capa de preparació mitjançant estuc al mètode tradicional.
La reintegració cromàtica es va fer en una primera fase amb pigments a l’aigua, buscant un to base semblant a l’original per a continuar amb pigments aglutinats amb resina aldehídica, ajustant mitjançant la tècnica del rigattino.
Per a finalitzar, apliquem una fina capa de vernís de protecció, a base de resines sintètiques de baix pes molecular, mitjançant compressor per a una millor saturació dels colors per tota la superfície pictòrica.

Estudios técnicos, científicos y radiológicosEstudis tècnics, científics i radiològics
 • Documentació fotogràfica mitjançant diferents fonts d’il·luminació:
  • Fotografia amb llum visible
  • Fotografia mitjançant fluorescència visible induïda per llum ultraviolada (UV)
  • Macrofotografies
 • Anàlisi de materials. Estudi en secció estratigràfica
  • Microscòpia estereoscòpica
  • Microscòpia òptica visible i ultraviolada
  • Microscòpia electrònica d’escaneig (SEM) amb sistema de microanàlisi de dispersió d’energia de raigs X (EDX)
 • Test aquós i de solubilitat
PublicacionesPublicacions

Arxiu de l’Acadèmia de Sant Carles, Inventario 1797-1831, núm. 198, Retrato del Rey D. Fernando VI.

GIMILIO SANZ, David. José Vergara, 1726-1799. Del tardobarroco al clasicismo dieciochesco, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, València, 2005, pàg. 174.

Visible
yes